Mirëserdhët në adresën time personale!

Pasi shpenzova shumë kohë duke gjetur një adresë hostimi të besueshëm më në fund e gjeta një, dhe shpresoj të mbetet e besueshme për një kohë të gjatë. Siç mund ta dini, unë vetëm e mbaj ketë adresë si një "rezervë" (backup) për ndonjë informacion që ka lidhje me kompjuterin që di unë, në rast se harroj, por ajo informacion mund të jetë e dobishme dhe për ju gjithashtu! Kështu që jeni të mirëpritur të lexoni çdo informacion që postoj këtu.


Ku mund të më gjeni? (Kliko ikonën përkatëse, nëse është e klikueshme).


YouTube   Statusi: AKTIV
Facebook   Statusi: AKTIV - PRIVAT
Gmail   Statusi: AKTIV - PRIVAT
Skype   Status: AKTIV - KUR MË DUHET - PRIVAT
Userbars.be   Statusi: JOAKTIV
Warez-BB   Statusi: JOAKTIV

Dëshironi të shihni listën time të lojrave, për lojrat që luaj aktualisht dhe lojrat që kam luajtur? Thjesht klikoni te logoja poshtë.

GameFaqs